Chinees sterrenbeeld os

Chinees sterrenbeeld os

De os draagt graag verantwoordelijkheden en doet dat met ernst. Een sterrenbeeld os is van de ouderwetse stempel vooral op het gebied van rolverdeling, maar ook voor wat overige zaken betreft.

Standvastige os

Het Chinees sterrenbeeld os is evenwichtig en oprecht. Tobben over de toekomst van zijn of haar kinderen kan het Chinees sterrenbeeld os ook. Een os kan zijn vrienden verjagen door zijn te kritiek, die hij of zij te pas en te onpas geeft. Dit wordt vaak als bemoeizuchtig ervaren door een ander.

Gezellige en ook charmante os

Het gelukkige Chinese sterrenbeeld os wil graag veel tijd in de natuur zijn. Het Chinese sterrenbeeld os heeft veel vertrouwen in zichzelf, maar wil niet dat een ander over zijn schouder meekijkt. Tuinier, monteur en timmerman zijn beroepen waar men veel os sterrenbeelden tegenkomt. Het Chinese sterrenbeeld os wil graag aardig gevonden worden.!

meer Mediums

Verwante artikelen

Andere artikelen

Laatste reacties